Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
\

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł. W związku z tym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2012 r.

Data publikacji: 14 maja 2012 r.