Uroczyste wręczenie Zbigniewowi Ryfce aktu powołania miało miejsce w gabinecie marszałka Sejmu. Obecni byli: Roman Giedrojć - główny inspektor pracy oraz Agnieszka Kaczmarska i Adam Podgórski – zastępcy szefa Kancelarii Sejmu.