W spotkaniu w Bukareszcie uczestniczy 13 delegacji instytucji monitorujących funkcjonowanie europejskiego górnictwa (z Austrii, Bośni i Hercegowiny, Republiki Czeskiej, Estonii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Irlandii Północnej, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji i Wielkiej Brytanii).
Podczas debaty w imieniu kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego Ireneusz Grzybek przedstawił formy i metody kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy w działalności urzędów górniczych. W drugim dniu wydarzenia uczestnicy obrad wypracują memorandum podsumowujące wielowątkową dyskusję o europejskim górnictwie.
Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych odbywają się cyklicznie, raz w roku. Ich gospodarzami i organizatorami są kolejni przedstawiciele nadzoru górniczego poszczególnych państw europejskich. Spotkania te służą wymianie doświadczeń i są elementem międzynarodowej współpracy administracji publicznej nie tylko państw Unii Europejskiej, ale także krajów współdziałających z Unią. Zmienia się nie tylko miejsce obrad, ale także ich tematyka. W ubiegłym roku w Finlandii dyskutowano o roli nadzoru górniczego w budowaniu akceptacji społecznej dla działalności górniczej. Podczas poprzednich spotkań dzielono się doświadczeniami m.in. w zakresie przekształceń własnościowych kopalń, rekultywacji terenów pogórniczych, a także wnioskami z największych katastrof górniczych. WUG był organizatorem takich obrad trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu i w 2011 r. w Krakowie.