Według badania Millward Brown przeprowadzonego na zlecenie Work Service S.A w Polsce istnieje duży problem z niedostosowaniem edukacji do oczekiwań, jakie stawia obecnie rynek pracy. Eksperci tłumaczą, że polski rynek pracy szybko się zmienia, natomiast edukacja i szkolnictwo wyższe od dłuższego czasu przeżywają stagnację.
 
 
Aż 53 proc. ankietowanych Polaków, którzy brali udział w badaniu, pracuje na stanowisku, które nie pokrywa się z ukończonym profilem wykształcenia. Zaledwie 32 proc. respondentów zadeklarowało pracę w wyuczonym zawodzie, a co szósta osoba podkreśla, że praca i nauka pokrywają się częściowo. - Także 51 proc. zapytanych przez nas pracowników odpowiedziała, że zmieniłaby profil nauki, gdyby tylko mogła cofnąć się w czasie – mówi cytowany przez portal regiopraca.pl, Krzysztof Inglot z Work Service S.A.
Jak podaje portal, wbrew większości panujących opinii, najbardziej ze swojego wykształcenia zadowolone są osoby po kierunkach humanistycznych. Osoby z wykształceniem humanistycznym (43 proc.) częściej niż posiadające wykształcenie techniczne (28 proc.) pracują w miejscu zgodnym z ukończonym kierunkiem nauczania. Ponadto gdy 52 proc. techników chciałoby zmienić swoje wykształcenie, taką chęć wyraziło zaledwie czterech na dziesięciu humanistów.