Program zapobiegania awariom w przedsiębiorstwie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Z tego względu Ministerstwo Środowiska chce, aby zakłady, w których zachodzi ryzyko awarii, udoskonaliły swoje procedury - infofmuje Rzeczpospolita. Projekt zmian został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.