W dniu 17 lutego w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 191). Opublikowany 17 lutego jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 57, poz. 353),
  2. ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 908),
  3. ustawą z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877),
  4. ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 867),
  5. ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.