Jeśli firma zatrudnia mniej niż 10 osób to dofinansowanie wynosi 100%, czyli studia podyplomowe i szkolenia są całkowicie bezpłatne. Jeśli firma zatrudnia powyżej 10 osób dofinansowanie wynosi 80%, co oznacza, że pozostałe 20% kosztów edukacji jest wkładem tej firmy.

Dotacja dotyczy wyłącznie grupy pracowników w wieku powyżej 45 lat. Środki pochodzą z budżetu państwa i mogą być przeznaczone na studia podyplomowe, MBA i szkolenia związane z wykonywaną pracą. O dotację wystąpić mogą jedynie pracodawcy. Maksymalne dofinansowanie na osobę może wynosić do 11 500 zł.

Firma ubiegająca się o dotację nie może mieć zaległości  z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Natomiast pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego pomaga pracodawcom przejść przez cały proces aplikowania o dotacje: przygotowuje wniosek, gromadzi dokumenty aplikacyjne, wysyła dokumenty do właściwego Urzędu Pracy.

Zapraszamy do kontaktu z Joanną Górczyńską, ekspertem ds. składania aplikacji, tel. kom. 602 539 158, e-mail: jgorczynska@wsparciewrozwoju.pl.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oferuje 65 kierunków studiów podyplomowych i 8 programów MBA profilowanych branżowo (administracja, energetyka, HR, IT, lotnictwo, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, zarządzanie). Oferta jest dostępna na stronie www.ckp.lazarski.pl