Tydzień Bezpieczeństwa jest wspólnym przedsięwzięciem Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej oraz sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W tym roku „Tydzień Bezpieczeństwa” organizowany był na terenie całego kraju w okresie od 18 do 24 maja 2015 r. W jego ramach inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili szereg spotkań szkoleniowych skierowanych do wykonawców robót budowlanych na budowach.

Łącznie inspektorzy pracy przeprowadzili 9 szkoleń. Obejmowały one zagadnienia dotyczące bezpiecznej organizacji pracy na budowie, doświadczeń kontrolnych PIP, wypadkowości w budownictwie oraz prezentacji dobrych praktyk na budowie. W trakcie spotkań organizowano także punkty informacyjne, w których udzielano porad prawnych i w których prowadzona była dystrybucja wydawnictw PIP poświęconych bezpieczeństwu w budownictwie.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. wg danych GUS-u 16.766 osób zostało poszkodowanych podczas wypadków w pracy. To o ponad 8 procent mniej niż w tym samym czasie w 2014 r. Do wypadków najczęściej dochodziło w województwach dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Natomiast najrzadziej w mazowieckim i świętokrzyskim.

Wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim uległo 16.591 pracowników, wypadkom ciężkim 109 osób, a wypadkom śmiertelnym 66 osób.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 24 czerwca 2015 r.