Sztuki przesyłki muszą być oznakowane prawidłową nazwą przewozową z dodatkową uwagą „JAKO CHŁODZIWO” lub „JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY”, np.: DWUTLENEK WĘGLA, STAŁY, JAKO CHŁODZIWO CARBON DIOXIDE, SOLID, AS COOLANT. Napis powinien być dobrze widoczny, trudno ścieralny i o wielkości odpowiedniej do wielkości opakowania. Napis powinien być w języku kraju pochodzenia, a jeżeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki – to również w jednym z tych języków.


 

Pojazd powinien być oznakowany znakiem ostrzegawczym określonym w przepisie 5.5.3.6.2 Umowy ADR 2013 na każdym wejściu do pojazdu lub kontenera, w miejscu dobrze widocznym.
Ponadto, w dokumencie przewozowym musi być umieszczony odpowiedni zapis (5.5.3.7 Umowy ADR 2013), na przykład: UN 1845, DWUTLENEK WĘGLA, STAŁY, JAKO CHŁODZIWO w języku urzędowym państwa nadania, a także, jeżeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, a także osoby zatrudnione przy przewozie chłodzonych lub klimatyzowanych pojazdów lub kontenerów, na podstawie przepisu 5.5.3.2.4 Umowy ADR 2013, powinny zostać przeszkolone odpowiednio do obowiązków tych osób.
 

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.