Opublikowany 25 października jednolity tekst rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1497);
2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 941).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.