Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu (np. pakiet #100zmianDlaFirm). Zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

„Ulga na start” to fakultatywne zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Innymi słowy, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie 7 dni, jak to jest obecnie. Po zgłoszeniu się do ubezpieczeń przedsiębiorcy będzie przysługiwał także, tak jak obecnie, 24-miesięczny okres preferencyjnych składek (tzw. mały ZUS).

To rozwiązanie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy potrzebują na początku czasu, by zorganizować warsztat pracy i zacząć osiągać dochody – podkreśla Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że „ulga na start” przyniesie prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w 10 lat.

Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., ale przepisy dotyczące „ulgi na start” mają zacząć obowiązywać nieco później, bo 31 marca 2018 r.

Projekt trafi teraz do Sejmu.

 [-DOKUMENT_HTML-]