21 maja br. w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” odbyło się spotkanie ze Społecznymi Inspektorami Pracy, przodowymi brygad robót chodnikowych oraz zespołów rabunkowych, a także pracownikami odpowiedzialnymi za eksploatację maszyn i urządzeń transportowych.

Na spotkaniu omówiono problematykę bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosów oraz zawałem skał stropowych, najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości w ruchu podziemnych zakładów górniczych w szczególności w aspekcie eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych oraz zaistniałych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Ponadto przedstawiono przyczyny wypadków, do których doszło podczas wykonywania robót w warunkach zagrożenia opadem lub zawałem skał oraz niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń. Omówiono również występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane podczas przeprowadzanych przez Urząd kontroli robót w Kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Podkreślono rolę i znaczenie przodowych brygad i zespołów pracowniczych jak również przedstawicieli Społecznej Inspekcji Pracy dla bezpiecznej organizacji robót górniczych i transportowych. Podczas spotkania zaprezentowano animacje rekonstrukcji zdarzeń i wypadków zaistniałych w kopalniach.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 22 maja 2015 r.