Jak podaje Solidarność, eksperci zwracają jednak uwagę, że używana przez GUS do obliczeń średnia arytmetyczna zniekształca dane, bo bardzo wysokie wynagrodzenia prezesów, dyrektorów i części specjalistów mocno podnoszą liczoną w ten sposób przeciętną płacę. Poza tym GUS wylicza średnie wynagrodzenie na podstawie przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób. Małe firmy nie są brane pod uwagę. Ponadto nie wlicza się innych form zatrudnienia niż stała umowa o pracę.