Skuteczne zarządzanie rekrutacją z wieloma ograniczeniami - Studium przypadku British American Tobacco Polska
\

W październiku 2013 r. British American Tobacco jako pierwsza firma z branży tytoniowej w Polsce uruchomiła model sprzedaży bezpośredniej. Proces rekrutacyjny trzeba było przeprowadzić w bardzo krótkim czasie i jak najdłużej utrzymać go w tajemnicy...

British American Tobacco (BAT) to czołowa na międzynarodowym rynku grupa z branży tytoniowej. W Polsce działa od 1991 r. zatrudniając łącznie około 1700 pracowników, z czego 750 w fabryce w Augustowie i 950 w warszawskim biurze i części sprzedażowej. Artykuł powstał na podstawie rozmowy z Martą Remiszewską-Chudy, kierownikiem ds. pozyskiwania talentów w British American Tobacco Polska.

Więcej informacji w Serwisie HR

Materiały o podobnej tematyce:

Wyzwania rekrutacyjne polskich przedsiębiorców – rok 2012 (raport rynkowy)

Nowoczesne metody rekrutacji – połączenie klasyki z dobrodziejstwem nowych mediów i narzędzi (artykuł)

Podręcznik dobrych praktyk HR – rekrutacja i rozmowy z kandydatami (artykuł)

Rekrutacja po polsku (artykuł)

Sytuacyjne testy decyzyjne w rekrutacji i selekcji (artykuł)

Odpowiedzialny Dialog Społeczny – CSR w British American Tobacco Polska (studium przypadku)

Rekrutacja wewnętrzna. Pracownicy to nie zwykli kandydaci – traktujmy ich wyjątkowo (studium przypadku)

Rekrutując najlepszych. Praca jako produkt do sprzedania – studium przypadku firmy Luxoft (studium przypadku)

Rozwój talentu w organizacji – studium przypadku British American Tobacco Polska (studium przypadku)

The Challenge Initiative i inne metody pozyskiwania talentu do organizacji – studium przypadku British American Tobacco Polska (studium przypadku)

Zarządzanie masowymi rekrutacjami na przykładzie Programu Praktyk Letnich w Mars Polska (studium przypadku)

Data publikacji: 13 sierpnia 2014 r.