"Rząd szykuje program restrukturyzacji górnictwa. Celem jest uratowanie branży, która w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. miała ponad pół miliarda złotych straty. Program zakłada poważne zmiany. Jak wynika z naszych informacji, cztery–pięć kopalń ma zostać zlikwidowanych, a produkcja w nich wygaszona. Podobna liczba zakładów ma zostać przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) w celu przekształcenia w rentowne zakłady. SRK jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W całej branży działa obecnie około 30 kopalń, z czego 14 w Kompanii Węglowej, największej firmie z branży, która ma też największe problemy. Związana z programem redukcja zatrudnienia w branży ma wynieść od 4 do 5 tys. osób; pracuje dziś 100 tys. górników.

Zobacz także: W górnictwie działa ponad 240 związków zawodowych

 

By zmniejszyć koszty społeczne programu, rząd szykuje osłony socjalne. Podobnie jak w przypadku największej restrukturyzacji, którą branża przeszła za rządów Jerzego Buzka, ma zostać uruchomiony system dobrowolnych odejść. Zakłada on wielomiesięczne odprawy dla górników, którzy zrezygnują z pracy". 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna