Już wkrótce przekroczenie progu dochodowego nie będzie jednoznaczne z utratą zasiłku rodzinnego. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Senat, rodzina, która przekroczy dochód, również otrzyma zasiłek, tylko odpowiednio mniejszy.

Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, której projekt opracował rząd. Zgodnie z nowelizacją, od 2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami nie utraci do nich prawa, gdy uzyska dochód powodujący przekroczenie progu uprawniającego do takich świadczeń. Będą one jedynie stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu.

Dotychczas, gdy dochód na osobę w rodzinie przekroczył 574 zł (664 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), traciła ona prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

Zasada „złotówka za złotówkę” ma być stosowana w przypadku zasiłków rodzinnych i dodatków do nich otrzymywanych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania.

Nowe przepisy mają zachęcić rodziców do podejmowania zatrudnienia bez obawy, że utracą prawo do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, gdy ich sytuacja finansowa się poprawi.

Teraz ustawa trafiła do podpisu Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 17 czerwca 2015 r.