Pierwsze świadczenia wychowawcze 500 zł rodziny mają otrzymać w kwietniu 2016 roku. Tak wynika z planu prac legislacyjnych nad programem „Rodzina 500 plus”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że po zebraniu wszystkich uwag od ministerstw, wspólny projekt ustawy wprowadzającej program „Rodzina 500 plus” po uzgodnieniach międzyresortowych został przekazany do konsultacji społecznych. Zgodnie z przyjętą przez rząd mapą drogową program ma wejść w życie w kwietniu 2016 roku.

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie mają otrzymać rodzice niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także na pierwsze (kryterium 800 zł oraz 1200 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem). W 20 na 28 państw UE świadczenia są niezależne od dochodów.

Program „Rodzina 500 plus” ma być odpowiedzią na niskie wskaźniki demograficzne w Polsce. Program ma być przede wszystkim zachętą do posiadania dzieci. Szacuje się, że w wyniku działania programu do 2026 r. urodzi się dodatkowo 278 tys. dzieci.

Projekt ustawy oraz aktualny przebieg prac legislacyjnych dostępne są na stronach: BIP MRPiPS oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 28 grudnia 2015 r.