Limity dorabiania do świadczeń nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli już wiek emerytalnych i rencistów wojennych i rent rodzinnych po tych inwalidach. Oni dostają świadczenia i mogą zarabiać bez ograniczeń.

Zmiany dla pozostałych są skutkiem tego, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale było niższe o ok. 200 zł niż w I kwartale. To pociągnęło za sobą obniżeniem tzw. granicznych kwot przychodu, które oblicza się od kwoty tego wynagrodzenia.

Czytaj: Emerytury pomostowe pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy

Zgodnie z ustawą o emeryturach i renach z Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, obowiązują dwa limity kwot, które można osiągać i jednocześnie pobierać świadczenia z ZUS. Bez konsekwencji dla otrzymywania emerytury i renty będzie miało uzyskiwanie dodatkowego dochodu w wysokości nie wyższej niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za ostatni kwartał. Jeśli jednak emeryt lub rencista dorobią ponad ten limit, ale nie więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas dostaną świadczenie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Dodatkowy dochód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia spowoduje zawieszenie w całości wypłaty emerytury lub renty.

Limity dopuszczalnych przychodów zmieniają się od trzeciego miesiąca każdego kwartału. Do tej pory z kwartału na kwartał stale one rosły. Jednak od września nastąpiło odwrócenie tej tendencji. W konsekwencji więc, emeryci/renciści będą mogli mniej dorobić.

Przez najbliższe trzy miesiące niższy limit dochodów (czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) wynosi 2698,50 zł. To o 140 zł niższy limit od obowiązującego przez ostatnie trzy miesiące. Wyższy limit wyniesie 5011,40 zł i jest to aż o 260 zł mniej niż wcześniej.  Emerytom i rencistom, których wysokość miesięcznego przychodu znajdzie się między tymi limitami, ZUS obniży świadczenie o kwotę, która przekroczy niższy limit. Przy czym, ustawa emerytalna dopuszcza kwoty maksymalnych zmniejszeń świadczeń w takiej sytuacji. Od 1 marca 2015 r. wynoszą one: 561,70 zł – dla emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 421,31 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 477,47 zł – dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Jeśli emeryt i rencista dorobią ponad 5011,40 zł miesięcznie, wówczas ZUS zawiesi wypłatę całej emerytury/renty, chyba że będzie się rozliczał z dodatkowych dochodów rocznie i wysokość przeciętnych zarobków okaże się niższa, niż przy rozliczeniu miesięcznym.

Przy badaniu wysokości osiąganych dochodów uwzględnia się zarobki osiągane ze stosunku pracy, umów zleceń, czy z pracy nakładczej, czyli kwoty będące jednocześnie podstawą wymiaru składek.

Ci renciści czy emeryci, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie muszą pilnować ile zarobili, by nie stracić świadczeń. Dla prowadzących działalność podstawą wymiaru składek jest równowartość 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia niezależnie od faktycznych zarobków. Nie ma możliwości więc, by przedsiębiorca przekroczył choćby niższy próg zarobkowy (wyższy przecież o 10 proc.), chyba że oprócz działalności ma jeszcze inne źródła dochodu.

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych