Informację o przyznaniu nagrody ogłoszono w zeszłym tygodniu na konferencji EAOHP w Atenach, podczas której prof. Nielsen była głównym prelegentem i zaprezentowała swoją pracę.
Karina Nielsen przeprowadziła pogłębione badania dotyczące ochrony zdrowia pracowników poprzez interwencje partycypacyjne na poziomie organizacji. Jej prace pomogły wielu zakładom stworzyć zdrowe pod względem psychospołecznym środowisko pracy.