Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych
\

W dniu 29 maja 2013 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dotyczy problematyki zatrudniania pracowników samorządowych.

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. wprowadza zmiany w zakresie m.in.:

1) poszerzenia kręgu pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru o członków zarządów dzielnic miasta stołecznego Warszawy,

2) uściślenia terminu naboru na stanowisko sekretarza jednostek samorządu terytorialnego,

3) wyłączenia obejmowania tego stanowiska w drodze powierzenia pełnienia obowiązków,

4) objęcia wymaganiem niekaralności oraz posiadania średniego wykształcenia i nieposzlakowanej opinii również grupy doradców i asystentów,

5) wprowadzenia obowiązku oraz terminu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym niespełniającym wymagania niekaralności.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 3 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 3 czerwca 2013 r.