Prawie 70 proc. osób zatrudnionych było w sektorze usług w 2011 r.
\

Z najnowszych badań siły roboczej Eurostatu wynika, że w 2011 r. prawie 70 proc. zatrudnionych (pracowników i osoby prowadzące działalność gospodarczą) w Unii Europejskiej pracowało w sektorze usług.

Rynki takie jak: handel, transport, działalność finansowa itp. zatrudniały w 2011 r. 39 proc. osób. Natomiast w usługach takich jak: administracja publiczna, ochrona zdrowia, edukacja zatrudnionych było 30 proc.; w przemyśle i budownictwie 25 proc., a w rolnictwie 5 proc.

Istnieje znaczna różnica między państwami członkowskimi przyjmując za kryterium określony sektor i tak np.: dla rolnictwa, różnica wahała się od mniej niż 2 proc. osób zatrudnionych w Malcie, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Belgii i Niemczech do 29 proc. w Rumunii, 13 proc. w Polsce i 12 proc. w Grecji; dla przemysłu, odsetek wahał się od 13 proc. w Luksemburgu i 17 proc. w Holandii do 38 proc. w Republice Czeskiej, natomiast w sektorze usług rynkowych, różnica wynosiła od 26 proc. w Rumunii i 34 proc. w Polsce do 45 proc. w Irlandii i na Cyprze.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.ec.europa.eu, stan z dnia 9 października 2012 r.

Data publikacji: 9 października 2012 r.