Dobiegają końca prace nad kompleksową reformą europejskiego prawa ochrony danych osobowych – należy się spodziewać przyjęcia nowych przepisów w pierwszej połowie 2016 r. Z punktu widzenia przedsiębiorców będą to zmiany rewolucyjne: nie dosyć, że zmienia się sama treść przepisów, często diametralnie, to jeszcze pojawia się możliwość nakładania dotkliwych sankcji za naruszenie obowiązków.
W styczniu 2016 r. mija również rok od wejścia w życie ostatniej zmiany polskich przepisów o ochronie danych osobowych, istotnej z punktu widzenia obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, w wyniku której m.in. zasadniczej zmianie uległy przepisy dotyczące statusu i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji, a także zliberalizowano zasady przekazywania danych osobowych poza EWG. W naturalny sposób pojawia się więc możliwość podsumowania praktycznych doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych przepisów z perspektywy GIODO i pracodawców.
Zagadnieniem budzącym nadal wiele kontrowersji w praktyce jest monitoring; nie tylko wizyjny, ale także kontrola poczty elektronicznej pracownika, jego aktywności w Internecie geolokalizacja, kontrola bilingów, czy kontrola korzystania przez pracownika z Internetu. Od wielu lat pracodawcy czekają na uregulowanie tych kwestii w polskim prawie, jednak takiej regulacji nadal brak. A tymczasem coraz więcej pracodawców sięga po jakąś postać monitorowania swoich pracowników.
Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Uczestnicy dowiedzą się:
  • jaki wpływ na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców będą miały nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  • jakie są kierunki zmian w zakresie funkcjonowania organów ochrony danych osobowych,
  • jakie są de lege lata zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy w tym kontroli poczty elektronicznej, korzystania z sieci Internet, wykorzystania nowoczesnych technologii,
  • jakie są najnowsze rozwiązania w zakresie zgodnych z prawem transferów danych osobowych do tzw. państw trzecich, w szczególności pomiędzy podmiotami należącymi do grupy kapitałowej.

Szersze informacje jak również zapisy dostępne są na stronie internetowej Konferencji (www.daneosobowe2016.pl).