Ponad tysiąc firm przeszło na elastyczny czas pracy

Według danych Państwowej Inspekcji Pracy 1079 firm przeszło w ciągu 12 miesięcy na elastyczny czas pracy. Najwięcej w branżach przemysłowo–przetwórczej oraz budowlanej.

Zgodę na przejście z okresu rozliczeniowego z 4 na 12 miesięcy muszą wyrazić związki zawodowe działające w firmie, a jeśli takich nie ma – przedstawiciel pracowników. Według Państwowej Inspekcji Pracy większość porozumień podpisano między pracodawcą a przedstawicielami załogi – 875, a w 190 przypadkach ze związkami zawodowymi. W 14 przypadkach nową organizację czasu pracy wprowadzono do zakładowych układów zbiorowych.

PIP sprawdza funkcjonowanie nowych przepisów w firmach. Wątpliwości budzi sposób wyłaniania przedstawicieli załogi, uprawnionych do zawierania porozumienia z pracodawcami. Przepisy nie określają tego trybu. Inspektorzy pracy jednak informują, iż są pracodawcy, którzy przyjęli zasadę, że do negocjacji zapraszają tylko wskazanych przez siebie przedstawicieli pracowników.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.