Stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej maju br. wyniosła 8,6 proc., czyli o 0,1 pkt proc. mniej w porównaniu z kwietniem. Oznacza to, że w maju odnotowano najniższy poziom stopy bezrobocia od marca 2009.

W porównaniu z rokiem 2015, stopa bezrobocia spadła wśród 26 spośród 28 krajów UE. Wyjątkami były jedynie Austria (wzrost stopy) oraz Łotwa (utrzymanie poziomu). Również stopa bezrobocia w krajach strefy euro odnotowuje tendencje spadkową - w maju wyniosła 10,1 proc. .

Najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE odnotowano w maju w Czechach (4,0 proc.), na Malcie (4,1 proc.) oraz w Niemczech (4,2 proc.). Najwyższą natomiast zaobserwowano tradycyjnie w Grecji (24,1 proc., dane za marzec 2016 r.) oraz w Hiszpanii (19,8 proc.).

Największa poprawa w stosunku do maja 2015 miała miejsce na Cyprze (spadek z 15,3 proc. do 12,0 proc.), w Chorwacji (z 16,2 proc. do 13,3 proc.) oraz w Bułgarii (z 10 proc. do 7,3 proc.).

Polecamy: Czerwcowa stopa bezrobocia najniższa od 8 lat

Polska znalazła się wśród 10 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na poziomie 6,3 proc. W stosunku do kwietnia br. wysokość odsezonowanej stopy bezrobocia w Polsce pozostała bez zmian. Natomiast w porównaniu do maja zeszłego roku spadła o 1,2 pkt proc. (z 7,5 proc.).

Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba osób bezrobotnych w Polsce, w maju br. wynosiła nieco ponad 1 mln, to o ok. 219 tys. mniej (ok. 17 proc.) niż w maju 2015 r. Podobnie jak w większości krajów UE28, stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce jest nieznacznie wyższa niż wśród mężczyzn, jednak skala poprawy w przypadku obu płci jest zbliżona.

Stopa bezrobocia wśród osób młodych (do 25 r. ż.) wyniosła w maju w Polsce 17,3 proc., (spadek z 21 proc. rok do roku oraz o 0,1 pkt proc w stosunku do kwietnia), co oznacza, że bez pracy pozostaje wciąż 248 tys. aktywnie poszukujących zatrudnienia osób z najmłodszej kategorii wieku. Dla porównania, średnia dla krajów UE28 wyniosła w maju br. 18,6 proc. (spadek z 20,6 proc. rok do roku).