Zdaniem badaczy, w latach 2014-2020 praca polskich imigrantów przyniesie brytyjskiej gospodarce aż 64 mld euro. Według wyliczeń Oxford University Migration Observatory, Polacy to 13 procent ogółu obcokrajowców pracujących na Wyspach. Stanowią oni najliczniejszą grupę obcokrajowców.
 
 
Średnie wynagrodzenie Polaków, którzy pracowali w Wielkiej Brytanii w 2012 roku, wyniosło 1 300 GBP, czyli około 6 711 PLN netto. Nasi rodacy najczęściej podejmują pracę w przemyśle, hotelarstwie oraz budownictwie. Wykonują również prace, którymi nie są zainteresowani rdzenni mieszkańcy kraju a takze niejednokrotnie pracują dłużej – nawet o 20 procent.
 
Według obliczeń Instytutu Sobieskiego, wkład naszych rodaków w brytyjską gospodarkę na przestrzeni lat 2014 – 2020 może wynosić nawet 63,7 mld euro. Eksperci zaznaczają, że na tej sytuacji najbardziej ucierpi polski system emerytalny.