Powszechne wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat (zarówno dla kobiet jak i mężczyzn) to powolny proces, który rozpoczął się w 2013 roku. Całkowite zrównanie tego wieku nastąpi dopiero w 2040 roku, ale już teraz, głównie starsi pracownicy, zaczynają wyliczać kiedy nastąpi moment ich odejścia z pracy. W tym celu na wielu portalach internetowych powstały „kalkulatory”, które pomagają dokładnie wyliczyć wiek emerytalny. Głównie pracownicy 50+, którzy już od dawna nie mogą doczekać się odpoczynku na emeryturze, teraz stają przed perspektywą pracy w starszym wieku.
Osoby, które ukończyły 50 lat są już traktowane jako starsi pracownicy, których doświadczenie i wiedza są ogromne, a przy tym można liczyć z ich strony na dużą obowiązkowość i lojalność. Jednak nocne zmiany, obsługa ciężkich maszyn, czy choćby dźwiganie ciężkich przedmiotów z czasem stają się trudnością. W związku z tym zmiany w prawie powinny być traktowane przez pracodawców jako wyzwanie. Zgodnie z zaleceniem Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącym pracowników w starszym wieku należy stosować środki mające na celu ograniczenie szczególnie obciążających warunków środowiska pracy oraz zmianę form organizacji pracy i czasu pracy, które prowadzą do stresu lub przeciążenia rytmem pracy.
- Postęp cywilizacyjny przyczynił się do starzenia się społeczeństw, a tym samym sprawił, że aktywność zawodowa pracowników wielu branż i specjalizacji zdecydowanie uległa zmianie. Obserwujemy, że pracownicy, którzy w tej chwili przechodzą na emeryturę, często są jeszcze bardzo przedsiębiorczy, zaangażowani i pełni energii – mówi Andrzej Smółko, Prezes Zarządu CWS-boco Polska. – Nie podlega jednak wątpliwości fakt, że opóźnienie wyjścia z rynku pracy wymaga od pracodawców podjęcia odpowiednich działań. Szacuje się, iż w ciągu tylko jednej zmiany pracownik CWS-boco Polska, około 30 razy wkłada lub wyjmuje ponad 20 kg wsad prania. W związku z tym nowym obiekcie w Łodzi zastosowaliśmy szereg rozwiązań z zakresu poprawy ergonomii pracy. Jednym z najważniejszych była budowa konstrukcji podwyższającej dla wszystkich pralnic. Zastosowanie 20 cm stelażu znacznie zmniejszyło obciążenie kręgosłupów osób odpowiedzialnych za załadunek i rozładunek – dodaje.
Na jakość pracy w wieku 50+ wpłynąć może ochrona zdrowia zarówno w miejscu pracy jak i poza nią. Na przykład coraz powszechniejsze jest zachęcanie do uprawiania sportu i badania się poprzez wykupowanie karnetów, lub pakietów medycznych. W pracy natomiast bardzo ważne są rozwiązania organizacyjne, jak elastyczny czas pracy, lub rotacja między stanowiskami. Podstawowym, a często zapomnianym elementem poprawy jakości pracy jest ergonomia, czyli dostosowanie stanowiska pracy, niezbędnych narzędzi do potrzeb osoby zatrudnionej.
Czas na przerwę, prawidłowa postawa przy biurku, czy odpowiednia odzież ochronna w zakładzie produkcyjnym to wszystko związane jest z przepisami BHP. Z badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014” przeprowadzonego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy wynika, że dla 67 procent pracujących Polaków charakter ich pracy wiąże się z potencjalnym zagrożeniem zdrowia lub życia, z czego dla 9 procent jest to zagrożenie bardzo poważne. Wysokie standardy bezpieczeństwa, systematyczne szkolenia z tego zakresu poprawiają jakość pracy.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.