Nieprawidłowości wykrytych w szpitalach przez PIP jest zresztą znacznie więcej. Poza dopuszczaniem pracy bez wymaganego odpoczynku zaniżają one należne białemu personelowi wynagrodzenia i nie wypłacają dodatków za nadgodziny. Nagminne jest ponadto nieudzielanie urlopów wypoczynkowych. Zdarzało się, że pracownicy nie wykorzystywali nawet jednego dnia z bieżącego urlopu albo jeszcze wolnego za poprzednie lata.
W rezultacie tych kontroli inspektorzy wydali 130 decyzji pisemnych, nakazujących wypłatę przeszło 0,5 mln zł zaległych wynagrodzeń. Sformułowali też 146 poleceń ustnych w tym samym zakresie, w wyniku których ponad 6 tys. pracowników uzyskało więcej niż 2 mln zł zaległych pensji. Poza tym 56 osób odpowiedzialnych w placówce medycznej za sprawy kadrowo-płacowe zostało ukaranych przez inspektora pracy mandatami karnymi na łączną kwotę ponad 64 tys. zł. W wypadku kolejnych sześciu osób inspektorzy zdecydowali o złożeniu wniosku o ukaranie do sądu.

Zobacz także: Przepisy o czasie pracy lekarzy nie są przestrzegane>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.