Oznakowanie jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych oraz kontenerów, zgodnie z wymaganiami działu 3.4 (tzw. Limited Quantity) (ADR 3.4)
Pojazdy i kontenery zawierające powyżej 8 ton brutto towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych powinny być oznakowane rombem o wymiarach co najmniej 250x250 mm, z czarnymi rogami – górnym i dolnym. Znak ten, powinien być umieszczony z przodu i z tyłu jednostki transportowej, a w przypadku kontenera na jego 4 bocznych ścianach.
Kontenery przewożące ponad 8 ton brutto towarów pakowanych w ilościach ograniczonych, znajdujące się na jednostkach transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, nie mogą być oznakowane nalepkami ostrzegawczymi, jeżeli nie są przewożone inne towary niebezpieczne, które wymagają takiego oznakowania.
Podsumowując, nalepki ostrzegawcze, które zgodnie z Umową ADR 2011 mogły być  stosowane zamiennie z napisem „LTD QTY” lub nowym znakiem dla towarów LQ, zgodnie z Umową ADR 2013 nie będą mogły być umieszczone na kontenerach, jeżeli nie są przewożone towary, które wymagają takiego oznakowania.


 

Tablice ostrzegawcze barwy pomarańczowej na pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton przewożących ponad 8 ton brutto towarów pakowanych w ilościach ograniczonych nie mogą być zastosowane, jeżeli nie są przewożone towary, które wymagają takiego oznakowania.
Podsumowując, przewożąc w jednostce transportowej wyłącznie towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych - LQ nie można używać tablic pomarańczowych. Kara za używanie tablic pomarańczowych niezgodnie z Umową ADR 2013 wynosi 500 zł.


 

Pomarańczowe tablice, które zgodnie z Umową ADR 2011 mogły być stosowane zamiennie z napisem „LTD QTY” lub nowym znakiem dla towarów LQ, zgodnie z Umową ADR 2013 nie będą mogły być umieszczone na pojazdach, jeżeli nie są przewożone towary, które wymagają takiego oznakowania.
Należy pamiętać, iż cały czas obowiązuje przepis przejściowy dopuszczający do 30 czerwca 2015 r. oznakowanie jednostek transportowych i kontenerów tablicami z napisem „LTD QTY” zamiast rombów z czarnymi rogami.