W dniu 27 lutego 2012 r. odbyło się, posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Podczas spotkania strona rządowa zaprezentowała cele oraz projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Natomiast przedstawiciele strony związkowej zauważyli, że nie doszło do konsultacji założeń projektu ustawy. Według nich temat podwyższenia wieku emerytalnego i zrównania go dla kobiet i mężczyzn jest jednym z podstawowych zagadnień dotyczących systemu zabezpieczenia społecznego. Zdaniem strony społecznej zaproponowane rozwiązania nie zrównoważą systemu ubezpieczeń społecznych, gdyż brak jest rozwiązań dotyczących II i III filara i innych elementów tworzących system zabezpieczenia społecznego i dlatego partnerzy społeczni rekomendują myślenie o systemie emerytalnym jako całości. Koniecznym wydaje się przygotowanie Strategii Demograficznej, ponieważ samo wydłużenie wieku emerytalnego nie przyniesie oczekiwanych przez rząd skutków.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jan Klimek – Przewodniczący Zespołu problemowego TK ds. ubezpieczeń społecznych. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, eksperci zaproszeni przez członków Zespołu.

Z uwagi na konieczność dalszej dyskusji w przedmiotowym zakresie ustalono, że Zespół TK ds. ubezpieczeń społecznych będzie omawiał ten problem w trakcie kolejnych spotkań. Pierwsze zaplanowano na dzień 7 marca 2012 r.

Źródło: www.dialog.gov.pl, stan z dnia 29 lutego 2012 r.