Fragment komentarza z Serwisu BHP.

Uprawnienia i kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji maszyn i urządzeń technicznych, które powinien posiadać pracownik i bez których nie powinna być wykonywana praca na danym stanowisku zostały wskazane w punktach opracowania z podaniem aktualnych podstaw prawnych, w których można znaleźć wytyczne na temat konkretnego rodzaju uprawnienia.
Do uprawnień i kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji maszyn i urządzeń technicznych można zaliczyć m.in.:
1) uprawnienia SEP,
2) uprawnienia spawalnicze,
3) uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych,
4) uprawnienia na kierowanie wózkami jezdniowymi bez dodatkowego pomostu roboczego (kosza) i z dodatkowym pomostem roboczym (koszem) do unoszenia pracowników na wysokość,
5) uprawnienia na kierowanie pojazdami na terenie zakładu pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.