Publikacja tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy. Uwzględnia tylko zmiany już wprowadzone dwoma ustawami:
1) ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962),
2) ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz.  305)
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 marca 2018 r.

Warto przypomnieć, że ustawa, która powstała w 2007 roku, reguluje organizację i zadania Państwowej Inspekcji Pracy, postępowanie kontrolne, zawiera też przepisy dotyczące pracowników inspekcji i ich odpowiedzialności porządkowej oraz dyscyplinarnej.

 [-OFERTA_HTML-]