Wykorzystanie metody assessment center w procesie rekrutacji i development center w budowaniu ścieżki rozwoju pracowników zyskuje na popularności. Choć najczęściej asesorami są osoby z firm zewnętrznych, to oceniającym może zostać każda osoba z organizacji, która posiada ku temu odpowiednie predyspozycje. Assessment center (AC), znane również jako centrum oceny lub ocena zintegrowana, to jedna z najskuteczniejszych metod oceny przyszłych pracowników.

Uczestnicy sesji rozwiązują indywidualne i grupowe zadania, które pozwalają na kompleksową ocenę ich konkretnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do objęcia danego stanowiska. Natomiast development center (DC) pozwala ocenić możliwości rozwoju i kompetencji pracowników zatrudnionych w firmie. Ocena dotyczy aktualnego i przyszłego zakresu obowiązków, co pomaga projektować ścieżki rozwoju pracowników w ramach organizacji. Asesor nie musi posiadać określonego wykształcenia powinien raczej posiadać gruntowne, specjalistyczne przygotowanie do pełnienia tej roli, uzupełnione odpowiednimi predyspozycjami. Dobry asesor to przede wszystkim przeszkolona do tej roli, ale jednocześnie spostrzegawcza osoba, która potrafi wyciągać wnioski z obserwacji zachowań osób biorących udział w sesji AC/DC i ma wyostrzony zmysł obserwacyjny. Poza wspomnianymi umiejętnościami rola asesora wymaga oczywiście solidnego przygotowania teoretycznego i praktycznego.

Źródło: www.hrstandard.pl