Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, przeprowadzonym przez Sedlak &amp Sedlak w 2015 roku, uczestniczyło 161.224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniono dane 143.010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100.000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku okazały się być technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5700 PLN. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się bankowość z medianą płac w wysokości 5000 PLN brutto miesięcznie. Trzecie miejsce na podium zajęła telekomunikacja, gdzie mediana wynosiła 4772 PLN. Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2900 PLN brutto, czyli była aż o 49% niższa niż w najlepiej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac 3100 PLN miesięcznie.

Więcej: www.wynagrodzenia.pl/dla_mediow_1.php/n.100060/email.1207/wpis.447

Źródło: www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 12 lutego 2016 r.