Prawie 23% Polaków ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą. Więcej niż połowa, bo aż 57% twierdzi, że ich budżet wystarcza im do normalnego funkcjonowania, ale bez wygód i luksusów. Natomiast co piątemu Polakowi brakuje pieniędzy na podstawowe wydatki – podał Główny Urząd Statystyczny. Jak te subiektywne oceny mają się do dochodów w poszczególnych regionach kraju?

Liderami, jeśli chodzi o zadowolenie z sytuacji w gospodarstwach domowych, są mieszkańcy województw: mazowieckiego i opolskiego (suma ocen bardzo dobrych i dobrych wynosi w tych regionach po 28%) oraz pomorskiego (27%). We wszystkich województwach jako „znośną” ocenia swoją sytuację więcej niż połowa badanych (od 52 do 62%). Najwięcej takich ocen odnotowano w wielkopolskim (62%) oraz łódzkim i małopolskim (po 60%). Natomiast w grupie, która najgorzej oceniła swój budżet domowy, przodują mieszkańcy województw: podkarpackiego (25%), lubuskiego i warmińsko-mazurskiego – po 27%.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.