MPiPS: reforma OFE
\

W dniu 5 września premier Donald Tusk, minister finansów Jacek Rostowski i minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawili założenia reformy funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

1. obniżkę opłat pobieranych od przyszłych emerytów,

2. zmiany w polityce inwestycyjnej oraz

3. zabezpieczenie oszczędności w okresie przedemerytalnym.

Reforma przewiduje obniżenie opłat, jakie OFE mogą pobierać od swoich członków. Opłata od składki, która obecnie wynosi 3,5% od każdej wpłaty, zostanie zmniejszona o połowę. OFE będą pobierać mniej również za zarządzanie środkami swoich klientów.

Zmieni się polityka inwestycyjna OFE. Obligacje skarbowe znajdujące się w portfelach funduszy zostaną przeniesione do ZUS. OFE nie będą mogły w nie dłużej inwestować. W zamian, fundusze będą mogły więcej inwestować w realną gospodarkę: akcje giełdowych spółek, obligacje samorządowe, drogowe czy korporacyjne. Dotychczasowe limity na te instrumenty zostaną poluzowane. Poszerzy się również oferta inwestycyjna funduszy.

W związku ze zmianami w polityce inwestycyjnej OFE każdy z jego członków będzie mógł zdecydować, czy nadal chce przekazywać nowe składki emerytalne do swojego funduszu, czy pozostawić je w ZUS. Na podjęcie decyzji będzie miał w sumie sześć miesięcy od ogłoszenia nowych przepisów w Dzienniku Ustaw.

Osoby, które zdecydują się na pozostanie w OFE, będą do swojego funduszu przekazywały składkę w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. O uczestnictwie w OFE będą mogły zdecydować także wszystkie osoby, które dopiero rozpoczną karierę zawodową.

Wypłatą emerytur z funduszy emerytalnych zajmie się ZUS. Ich waloryzacja będzie się odbywać na obecnych zasadach. Aby zminimalizować ryzyko związane z wahaniami na rynkach finansowych, środki z OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego zaczną być stopniowo przenoszone do ZUS w wysokości 1/10 zgromadzonych środków rocznie.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 5 września 2013 r.

Data publikacji: 5 września 2013 r.