Choć ustawa nie weszła jeszcze w życie - zgodnie z planem ma wejść 17 czerwca - to już budzi duże zainteresowanie rodziców. Portal powstał właśnie w oparciu o pytania nadesłane w ostatnich miesiącach do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Resort odpowiada na wiele podstawowych pytań: o czas trwania poszczególnych urlopów (macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego), jak rodzice mogą podzielić urlop między siebie, w jakim terminie należy złożyć do pracodawcy wniosek o urlop, jaki urlop przysługuje rodzicom adopcyjnym.
Na stronie są też odpowiedzi na mniej typowe pytania np. czy ojciec, który w podobnym czasie zostanie ojcem dwojga dzieci - jednego ze związku małżeńskiego, a drugiego z nieformalnego, w obu przypadkach będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego? Okazuje się, że uprawnienia te nie znoszą się nawzajem, o czym w szczegółach informuje resort.
Na portalu zamieszczono też tekst samej ustawy i wizualny kalendarz urlopu rodzicielskiego, a także przydatną wyszukiwarkę tematów.
Jeśli, mimo to, rodzic nadal będzie miał jakieś pytania lub wątpliwości, poprzez stronę może je zadać pracownikom ministerstwa.
Od daty wejścia w życie ustawy - 17 czerwca - rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu będą mogli korzystać ojciec i matka.
Wydłużony, płatny urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach zlecenia i samozatrudnionych.
Obecnie w okresie płatnego urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia, po nowelizacji, byłoby to 100 proc. przez pierwsze 26 tygodni i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni.
Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu - 52 tygodni, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Gdyby jednak po takiej deklaracji zrezygnowała z całości lub części dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz/lub z całego urlopu rodzicielskiego, wówczas przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobieranego 80 proc. zasiłku do wysokości 100 proc.
Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). W tej chwili pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o łączenie urlopu z pracą. Po nowelizacji wniosek o niepełny etat nie będzie wiążący. Pracodawca będzie mógł go nie uwzględnić, jeśli nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj pracy. O przyczynie odmowy pracodawca informował będzie na piśmie.
Z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać jednocześnie oboje rodzice. Jednak w takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Łączne korzystanie z urlopu nie będzie możliwe w przypadku urlopu dodatkowego oraz macierzyńskiego.
Po nowelizacji bez zmian pozostaną przepisy o dwóch tygodniach urlopu zarezerwowanego wyłącznie dla ojców.
Ustawa czeka teraz na rozpatrzenie przez Senat.