Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się 29 lutego br. z przedstawicielami przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji Pracodawcy RP. Znalezienie równowagi między oczekiwaniami pracodawców i pracowników – było motywem przewodnim spotkania.

 
Podczas spotkania poruszono najbardziej palące kwestie dotyczące szeroko rozumianego rynku pracy. - Nasze decyzje są odpowiedzią na zmiany demograficzne, które zachodzą w naszym kraju – podkreślił minister. - Warto pamiętać, że liczba emerytów stosunkowo niedługim czasie zwiększy się do 9,6 mln osób, o 3,5 mln spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym, mniej osób będzie wchodziło na rynek pracy – wyliczał zagrożenia dla polskiej gospodarki, będące jednocześnie wyzwaniem dla jego resortu. Zdaniem gościa Pracodawców RP, by dobrze przygotować się do nieuchronnych zmian demograficznych, należy m.in. wesprzeć zatrudnienie osób dojrzałych. - Powstał program 50+. Już widać zmiany - zatrudnienie tej grupy wzrosło z 31 do 37 proc., choć na pewno duży wpływ na to miała likwidacja wcześniejszych emerytur – powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Innym celem jest modyfikacja telepracy oraz możliwość wprowadzenia indywidualnego czasu pracy. - Ta kwestia musi być wypracowana w porozumieniu między pracownikiem a pracodawcą – podkreślił na wstępie minister, który bardzo dużą wagę przyłożył także do wykorzystania Funduszu Pracy na efektywne zatrudnianie. Szef resortu zwrócił także uwagę na działalność Urzędów Pracy, które - jego zdaniem - powinny zająć się aktywną formą poszukiwania zatrudnienia, a nie tylko rejestracją bezrobotnych.
 
Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił niezwykle dużą rolę dialogu społecznego i konsultacji społecznych. - Komisja Trójstronna to najważniejsze forum do dyskusji. Obiecuję przyspieszenie jej prac – powiedział minister, który jest jednocześnie jej przewodniczącym.
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej pytał przedsiębiorców m.in. o ich oczekiwania; o to, czy zachęty rządu do zwiększania zatrudnienia zarówno starszych jak i młodych osób idą w dobrym kierunku.
 
Pracodawcy z kolei podkreślali problemy związane z wysokimi kosztami pracy, rozwiązywaniem sporów zbiorowych i wprowadzaniem elastycznego czasu pracy, a także odnieśli się do kwestii konkurencyjności polskich firm, która z uwagi na zwiększane obciążeń staje się coraz mniejsza. - Koszty pracy są tak duże, że coraz trudniej jest nam utrzymać konkurencyjność. Jeśli jej zabraknie, nie zatrudnimy ludzi. I żadne zachęty nie pomogą – podkreślali przedsiębiorcy, poruszając także kwestię szarej strefy i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dużo miejsca poświęcono również związkom zawodowym i ich współpracy - lub raczej jej braku - z przedsiębiorcami. Uczestnicy spotkania odnieśli się także do, kuriozalnej ich zdaniem, kwestii utrzymywania tzw. kominówki.
 
Moderujący spotkanie Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski wyraził gotowość organizacji do współpracy z ministrem. - Dysponujemy potencjałem ekspertów, którzy są w stanie pomóc rządowi w jednym wspólnym celu – rozwoju polskiej gospodarki – powiedział Andrzej Malinowski.
 
Źródło: Pracodawcy RP