Od 2015 r. na uczelniach wyższych powstaną miejsca opieki dla najmłodszych. Program „Maluch na uczelni” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Uczelnie wyższe na utworzenie żłobków, klubów dziecięcych i na zatrudnienie opiekunów dziennych otrzymają łącznie blisko 10 mln zł.

Program „Maluch na uczelni” to wyjście naprzeciw rodzicom-studentom, którzy chcą łączyć naukę z rodzicielstwem. Dzieci będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę, a rodzice - spokojni o swoje pociechy - będą kontynuować naukę lub pracę. Uczelnie mogą liczyć na rządowe wsparcie. Na budowę i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi otrzymają dodatkowe pieniądze.

Dotychczas w ramach rządowego programu „Maluch” gminy mogły liczyć na dofinansowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Pomoc była podzielona na 2 obszary: na budowę oraz na utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych. Kolejny obszar pomocy ruszy w 2015 r. Rządowe pieniądze trafią do szkół wyższych. Dofinansowane będą żłobki czy kluby dziecięce działające przy uczelniach. To odpowiedź na postulaty studentów. Dzięki temu pogodzenie nauki z wychowaniem dziecka będzie znacznie łatwiejsze.

Źródło: www.mpips.gov.pl, www.premier.gov.pl, stan z dnia 10 grudnia 2014 r.