Mali przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązków statystycznych
\

Mikroprzedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku przekazywania przez pierwszy rok kalendarzowy danych statystycznych do GUS. Wyjątkiem będą informacje statystyczne, które są wymagane prawem unijnym lub na podstawie innych zobowiązań międzynarodowych.

To jedna z propozycji zawartych w przyjętym we wtorek przez Radę Ministrów projekcie ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Proponowana zmiana dotyczy roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność.

Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do składania np. sprawozdania SP-3 za rok kalendarzowy, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, do 15 marca następnego roku, oraz innych sprawozdań statystycznych za pierwszy rok działalności, w okresach kwartalnych lub miesięcznych. Ponadto panelowe badanie nowych przedsiębiorstw prowadzone jest we wrześniu.

Część danych gromadzona jest przez administrację np. w ramach CEIDG. Propozycja nie będzie dotyczyła tych informacji statystycznych, które są wymagane prawem unijnym lub na podstawie innych zobowiązań międzynarodowych.

Zgodnie z propozycją, przedsiębiorcy w tym okresie będą mogli brać udział w badaniach statystycznych dobrowolnie.

Projekt musi jeszcze zostać uchwalony przez Sejm.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.premier.gov.pl, www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 24 kwietnia 2013 r.