Pierwsze trzy kwartały 2013 roku przyniosły największą od 9 lat ilość bankructw wśród polskich przedsiębiorstw. Aby nie pójść na dno wraz ze statkiem i nie przypłacić niepowodzenia firmy własnym majątkiem, osoba na kierowniczym stanowisku musi wiedzieć, jakie czyhają na nią zagrożenia.

 

Więcej: www.hrstandard.pl/2013/12/27/kontrakt-menedzerski-jak-umowa-o-prace-i-odpowiedzialnosc-wlasnym-majatkiem