Jak donosi "Rzeczpospolita" pracownicy samorządowi to w zależności od ich zdefiniowania, od 250 tys. do 1,9 mln osób. Ta ostatnia liczba uwzględnia urzędników oraz pracowników wszystkich instytucji, dla których organem założycielskim jest samorząd (szkoły, instytucje kultury, szpitale, przedsiębiorstwa komunalne). 

Jak być kobietą biznesu?>>>

Oznacza to, że w sektorze samorządowym pracuje aż 21,5 proc. ogółu zatrudnionych w Polsce.

Według danych GUS liczba urzędników samorządowych systematycznie się zwiększała aż do 2010 r., kiedy osiągnęła 256 tys. zatrudnionych. W 2011 r. nastąpił spadek do 247 tys.

W sektorze samorządowym znajduje pracę tylko niewiele osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Wskaźnik ten rzadko sięga 3 proc. zatrudnionych i jest niższy niż wśród pracujących ogółem.

Wysoki jest natomiast w urzędach samorządowych odsetek kobiet, które stanowią aż 65 proc. ogółu zatrudnionych. W całym sektorze samorządowym odsetek kobiet jest jeszcze wyższy i sięga 72 proc.

Źródło: Rzeczpospolita