Kielce: bezpieczeństwo pracy i gospodarowanie złożem w górnictwie odkrywkowym

W dniu 12 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie Pani Marzeny Rabiasz, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych znajdujących się w powiatach województwa łódzkiego: łaskim, poddębickim, sieradzkim i zduńskowolskim. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele marszałka województwa łódzkiego, starosty powiatu sieradzkiego, a także gminy i miasta Warta oraz gminy Sieradz.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom gospodarowania złożami kopalin w procesie ich wydobywania w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz problemom bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Podczas spotkania dyrektor M. Rabiasz przypomniała zasadnicze regulacje, zawarte w prawie geologicznym i górniczym, działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a także stan bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy szczególnie żywo interesowali się sprawami dotyczącymi rozpoczynania działalności górniczej, sporządzania planu ruchu oraz likwidacji zakładu górniczego.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 16 lipca 2013 r.

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.