"UE potrzebuje bardziej inteligentnej polityki wizowej. Musimy przyciągnąć do nas więcej turystów, biznesmenów, naukowców, studentów, ludzi kultury i sztuki" - oświadczyła unijna komisarz spraw wewnętrznych Cecilia Malmstroem, podkreślając, że proponowane uproszczenia nie osłabią bezpieczeństwa unijnych granic.

Zdaniem komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajaniego propozycja KE "pomoże europejskiemu sektorowi turystycznemu w czasie coraz ostrzejszej konkurencji międzynarodowej". "Nowe zasady wizowe są odpowiedzią na to wyzwanie. Turystyka jest jednym z motorów wzrostu w Europie i była najważniejszą ostoją dla europejskiej gospodarki w czasie niedawnego kryzysu" - powiedział Tajani.

Propozycja dotyczy wiz krótkoterminowych, uprawniających do pobytu na terytorium strefy Schengen do 90 dni. Przewiduje m.in. skrócenie czasu oczekiwania na decyzję o przyznaniu wizy z 15 do 10 dni, a także możliwość złożenia wniosku o wizę w konsulacie innego państwa członkowskiego UE, jeśli kraj, do którego chce się udać wnioskujący, nie ma placówki konsularnej w państwie jego zamieszkania. Wnioski o wizy mają być uproszczone i będą mogły być składane za pośrednictwem internetu.

Osoby regularnie podróżujące do strefy Schengen będą mogły znacznie łatwiej uzyskiwać trzyletnią wizę wielokrotną, pod warunkiem, że ich dane są zachowane w Wizowym Systemie Informacyjnym i że korzystały one z wiz zgodnie z prawem.

Państwa UE będą mogły przyjmować specjalne zasady wydawania na przejściu granicznym wiz ważnych 15 dni oraz ułatwień w wydawaniu wiz dla uczestników dużych imprez masowych. KE proponuje również wprowadzenie nowego rodzaju wizy, która pozwoli turystom podróżować po strefie Schengen przez rok, pod warunkiem, że pobyt na terenie jednego państwa członkowskiego nie będzie dłuższy niż 90 dni.

Według KE badanie z 2012 roku pokazało, że wskutek uciążliwych procedur wizowych UE straciła 6,6 mln potencjalnych turystów z sześciu krajów świata, których mieszkańcy najliczniej odwiedzają państwa strefy Schengen. Według tego samego badania bardziej elastyczne zasady wydawania wiz mogłyby zwiększyć liczbę odwiedzających ze wspomnianych sześciu państw nawet o 60 procent. Ci dodatkowi turyści zostawiliby w krajach Schengen prawie 130 mld euro w ciągu pięciu lat, co przełożyłoby się na 1,3 mln miejsc pracy w branżach związanych z turystyką.

W 2012 roku w 26 krajach strefy Schengen wydano w sumie 14,2 mln wiz, najwięcej dla Rosjan - ponad 6 mln.

Z Brukseli Anna Widzyk