Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższa regulacja jest dla pracowników podstawą do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy w danym roku święto przypada w sobotę. W 2018 r. mamy tylko jedno takie święto: Trzech Króli, 6 stycznia.

Szczegółowe zasady rozliczania czasu pracy znajdziesz w najnowszym Meritum Prawo Pracy 2018 >>>

Wskazana zasada obowiązuje od 8.10.2012 r. i jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 r. (sygn. akt K 27/11). Należy pamiętać, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Może on zatem poprzedzać dzień świąteczny bądź następować po nim. Co istotne, zasadniczo termin tego wolnego ustala pracodawca, nie wybiera go samodzielnie pracownik. Jeśli jednak pracodawca nie chce narzucać terminu dnia wolnego, to może przychylić się do propozycji pracowników.

Czytaj również: Dni wolne od pracy w 2018 roku, czyli nawet 40 dni wakacji >>

Ważne!

Prawo do skorzystania z dodatkowego dnia wolnego nie dotyczy wszystkich pracowników. Jeśli w firmie zgodnie z rozkładem czasu pracy sobota nie jest dniem wolnym, przyznanie dodatkowego wolnego będzie zależało od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym pracownicy przekroczą ustalony na ten okres wymiar czasu pracy.

Czytaj również: Sprawdź, jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę >>