9 lipca 2015 r. podczas 96. posiedzenia Sejmu posłowie obradowali w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada on specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Zgodnie z jego założeniami przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie: zakładowego żłobka, klubu dziecięcego i przedszkola. Do kosztów będzie można zaliczyć, w ograniczonym zakresie, także wydatki na prowadzenie takich placówek: do 400 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i do 200 zł na każdego przedszkolaka. Takie same wydatki będą mogli zaliczyć do kosztów ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na dofinansowanie pracownikom wydatków na opiekę nad dziećmi zapewnioną w innych placówkach. Odliczenia te będą możliwe pod warunkiem, że koszty nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednocześnie projekt zwalnia rodziców z podatku PIT od dofinansowania pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym do 400 zł miesięcznie i do 200 zł w przedszkolu. W przypadku środków otrzymanych z ZFŚS projekt rozciąga obowiązujące dotychczas zwolnienie z PIT obejmujące koszty pobytu dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na przedszkola. Proponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu 11 czerwca br. Projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych, która w przyjętym 24 czerwca br. sprawozdaniu wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Sprawozdanie przedstawiła posłanka Krystyna Skowrońska. Do trzeciego czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 lipca 2015 r.