Pilot samolotowy z sześcioma międzynarodowymi licencjami złożył wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisanie poziomu biegłości języka angielskiego do licencji polskiej.

Czytaj: Jak określić czas pracy pilota samolotu?>>

Piotr J. do wniosku dołączył m. in takie dokumenty jak:

  • kopie licencji wydanej w USA, w Australii, San Marino
  • licencję polską
  • kopie certyfikatów ze szkoleń odbytych na świecie
  • kopie zarejestrowanych samolotów
  • dokument stwierdzający, że znajduje się na liście tłumaczy
  • zaświadczenie znajomości obsługi samolotów itd.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odmówił wpisu świadczącego o znajomości języka angielskiego, powołując się na rozporządzenie UE nr. 1178/11. Stwierdził, że Piotr J. nie udowodnił znajomości posługiwania się biegle radiotelefonem, rozumienia co wieża kontrolna przekazuje pilotowi po angielsku. Uczestnictwo w kursach zagranicznych to tylko - zdaniem prezesa ULC - bierna znajomość języka. Wobec tego pilot musi uzupełnić dokumenty.

Skarga pilota do sądu

Organ dał wnioskodawcy 21 dni na uzupełnienie wniosku. Piotr J. z tego czasu nie skorzystał i wniósł skargę do WSA w Warszawie.

Radca prawny występująca w imieniu wnioskodawcy przekonywała sąd, że skarżący jako doświadczony pilot i jako dyrektor do spraw technicznych posługuje się angielskim w swojej pracy. Organ zaś nie wskazał wyraźnie, czy chodzi o zdanie egzaminu językowego.

Ważne bezpieczeństwo lotów

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił 17 czerwca br. skargę pilota. Zdaniem sędziego sprawozdawcy Ewy Frąckiewicz decyzja prezesa ULC jest zgodna z prawem, a sąd administracyjny podchodzi bardzo formalnie do kontroli takich wyspecjalizowanych organów jak Urząd.

Rozporządzenie Unii Europejskiej wyraźnie mówią, że do licencji pilota musi być wpisany stopień znajomości języka angielskiego oraz termin ważności zaświadczenia. Pilot musi rozumieć polecenia nadawane przez radiotelefon po angielsku. Tego wnioskodawca nie udowodnił, gdyż certyfikaty ze szkolenia i licencje zagraniczne, wydane na podstawie licencji polskiej nie są wystarczające - podkreśliła sędzia wskazując na względy bezpieczeństwa.  

 

Sygnatura akt: VI Sa/Wa 471/19, wyrok nieprawomocny z 17 czerwca 2019 r.