Odpowiedź

Odzież robocza dostarczona pracownikowi musi spełniać warunki higienicznej pracy i być zgodna z PN. Nie ma znaczenia, czy odzież robocza „wychodzi” na zewnątrz firmy, czy nie. Odzież robocza nie podlega obowiązkowej certyfikacji. Nie jest wymagane specjalne oznakowanie odzieży roboczej znakiem CE.

Uzasadnienie

Odzież robocza to odzież zabezpieczająca lub zastępująca odzież własną pracownika w warunkach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

- jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

- ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp.

Odzież robocza dostosowana jest do wykonywanej pracy.

Odzież robocza może wystąpić w wersji nieocieplanej oraz ocieplanej. Jest ona wykonywana z różnych materiałów, najczęściej bawełny lub mieszanek tworzyw sztucznych z bawełną. Odzież robocza nie podlega obowiązkowej certyfikacji. Nie jest więc wymagane specjalne oznakowanie odzieży roboczej.

Odzież robocza powinna być zgodna z PN-P-84525:1998 - wersja polska Odzież robocza -- Ubrania robocze. W normie podano wymagania dotyczące ubrań roboczych w zależności od ich przeznaczenia. Zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z odzieżą roboczą. Wymagania niezbędne przy projektowaniu, produkcji i ocenie ubrań roboczych dotyczą podstawowych wymiarów, technologii konfekcjonowania oraz właściwości technicznych i użytkowych materiałów i dodatków.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2015 r.