Jak udzielić dnia wolnego za 1 listopada pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy: 1/2 etatu, poniedziałek 8 godz., wtorek 2 godz., środa wolna, czwartek 5 godz., piątek 5 godz.?
W opisanym przypadku należy pracownikowi udzielić 4 godziny wolne od pracy, czyli np. udzielić wolne we wtorek i zwolnić pracownika z 2 godzin pracy w inny dzień pracujący, np. w poniedziałek.


Wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie o 8 liczby godzin pracy - art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). Jeśli w danym okresie rozliczeniowym przypada święto w innym dniu niż niedziela, pracownik powinien przepracować odpowiednio mniej dni, a tym samym godzin, pracy (uchwała SN z 14 listopada 2001 r., III ZP 20/101, Biuletyn Sądu Najwyższego 2001, nr 11, s. 8). W przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu obniżenie wymiaru nastąpi o 4 godziny.