Zgodnie z art. 2376 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Pracodawca ustala:
- rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz
- ustala przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego (art. 2377 § 2-3 k.p.);
- konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące: przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (art. 23711a § 1 k.p.).

Zobacz także: Kiedy pracodawca powinien wyposażyć pracownika w rękawice antywibracyjne?>>

Aby dokonać doboru rękawic pod względem wielkości, w pierwszej kolejności wykonujemy pomiary ręki - mierzymy:
- obwód dłoni mierzymy prowadząc miarkę krawiecką na wysokości 20 mm od nasady kciuka między kciukiem i palcem wskazującym wokół dłoni,
- długość zmierzyć miarką po wewnętrznej części dłoni przykładając początek miarki przy nadgarstku do końca palca wskazującego.
Wielkość ręki – 6; obwód ręki 152 mm; długość ręki – 160 mm.
Wielkość ręki – 7; obwód ręki 178 mm; długość ręki – 171 mm.
Wielkość ręki – 8; obwód ręki 203 mm; długość ręki – 182 mm.
Wielkość ręki – 9; obwód ręki 229 mm; długość ręki – 192 mm.
Wielkość ręki – 10; obwód ręki 254 mm; długość ręki – 204 mm.
Wielkość ręki – 11; obwód ręki 279 mm; długość ręki – 215 mm.

Zobacz także: Kryteria doboru rękawic ochronnych>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
40 lat Kodeksu pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł