Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.

Rozporządzenie w § 37 zobowiązuje pracodawcę, aby w przypadku stosowania systemu klimatyzacji mechanicznej zapewnił: 1) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii; 2) stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń klimatyzacyjnych. Niezależnie od określonych w rozporządzeniu zagrożeń związanych z awarią, hałasem i drganiami – stosowanie klimatyzacji niesie ze sobą kolejne zagrożenia, które wynikają w związku z tym, że w dyszach klimatyzatorów może rozwijać się wiele gatunków bakterii i grzybów, które mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie pracowników zatrudnionych m.in. w klimatyzowanych pomieszczeniach biurowych. Przeglądy czyszczenie i konserwacja klimatyzacji ma na celu minimalizację również takiego zagrożenia. Brak jest przepisów dotyczących obowiązującej częstotliwości przeglądów i czyszczenia klimatyzacji.
Częstotliwość kontroli oraz konserwacji i czyszczenia klimatyzacji zależy m.in. od rodzaju klimatyzatora, od rodzaju instalacji, od podatności klimatyzatora na zanieczyszczenia, od przepływu powietrza, a także od właściwie wykonanej konserwacji. Częstotliwość czyszczenia klimatyzatora dodatkowo zależy również od wyników kontroli czystości, od zaistniałych awarii i związanych z nimi uszkodzeń. W związku z tym, pracodawca powinien stosować się do zaleceń producenta klimatyzatora dotyczących częstotliwości kontroli i czyszczenia klimatyzacji, zamieszczanych w instrukcji eksploatacji.
Podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzacji serwis wykonuje m.in. następujące czynności: dokonuje ogólnej kontroli działania urządzenia, dokonuje kontroli szczelności oraz kontroli ilości czynnika chłodniczego, przeprowadza czyszczenie filtrów, czyszczenie parownika i skraplacza, czyszczenie odpływu, dokonuje wymiany części zużytych i zanieczyszczonych w takim stopniu, że oczyszczenie ich nie jest możliwe, albo nie jest celowe. W przypadku braku informacji o częstotliwości czyszczenia klimatyzacji, można przyjąć, nie czyszczenia dokonuje się nie rzadziej niż raz w roku. Czyszczenie i konserwację klimatyzacji powinien wykonać wyspecjalizowany serwis producenta, lub inny wskazany przez producenta.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.